Skip to main content
March 23, 2023

Budvanska rivijera pozitivno poslovala u 2022. godini

Nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD Budva (u daljem tekstu:Društvo, Budvanska rivijera) u 2022. godini ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 602.563€. To je utvrdio Odbor direktora na danas održanoj XIX sjednici.

U odnosu na poslovnu 2021. godinu ostvaren je bolji rezultat za čak 2.839.397€. Ukupni prihodi u 2022. godini iznosili su 19.531.085,30€ i za 64% su veći od prihoda ostvarenih u 2021. godini. Svi hoteli u sastavu Hotelske grupe su ostvarili porast prihoda.

Odbor direktora je na današnjoj sjednici razmatrao Godišnje finansijske izvještaje, Izvještaj menadžmenta i Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu. Svi predmetni izvještaji biće dostavljeni na odlučivanje redovnoj Skupštini akcionara koja će biti sazvana u zakonskom roku.

Odbor direktora jednoglasno je usvojio godišnje Izvještaje o radu Revizorskog odbora i interne kontrole i Izvještaj Centralne popisne komisije.

Na današnjoj sjednici utvrđena je i Platforma za regulisanje pravnih odnosa sa “EuromixTrade” DOO Podgorica, a u vezi postupaka medijacije koji se vode pred Centrom za alternativno rješavanje sporova Crne Gore.

Ukazujemo da se Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ nalazi na tzv. „bijeloj listi“ Poreske uprave Crne Gore, odnosno da su uredno izmirivane sve obaveze prema Državi, zaposlenima, bankama i dobavljačima, a taj trend će se nastaviti i u ovoj godini. Kao potvrdu uspješnog poslovanja Hotelske grupe, a vodeći računa o svojim zaposlenima, Odbor direktora je donio odluku o isplati preostalog dijela zimnice za 2022. godinu.

PR SLUŽBA HG "BUDVANSKA RIVIJERA" AD

Pogledajte još vesti

BEST DEALS AND OFFERS

Subscribe to our newsletter
By giving your consent you will start to receive our latest news and offers. For more on how we use your personal data, please read our Privacy policy.
© Hotel group Budvanska Rivijera. All rights reserved. Powered by Emarket1ng.NET.
TO TOP