Korporativne novosti

18 July 2022

Odbor direktora odlučan u namjeri konačnog rješavanja poslovnog odnosa s Euromiksom

Odbor direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva (Društvo) na X sjednici dao je saglasnost da Društvo pokrene proceduru ustupanja potraživanja koje Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD ima prema “Euromix Trade” DOO Podgorica (Euromiks), a shodno zaključenom Ugovoru o kreditu i odredbama Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

BEST DEALS AND OFFERS

Subscribe to our newsletter
By giving your consent you will start to receive our latest news and offers. For more on how we use your personal data, please read our Privacy policy.
© Hotel group Budvanska Rivijera. All rights reserved. Powered by Emarket1ng.NET.
TO TOP