Skip to main content

Javnost rada

JAVNI POZIV za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Društva

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva o davanju zakup poslovnih prostora i zemjišta putem javne aukcije, broj 04/1-1470 od 03.04.2023. godine i Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta putem javne aukcije, broj 04/1-1343 od 31.03.2023. godine, na osnovu Izvještaja o procjeni vrijednosti zakupa nekretnina, broj 04/1-1718 od 13.04.2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne aukcije Hotelske grupe „Budvanska rivijera“a.d. Budva, imenovana Rješenjem izvršnog direktora, broj 04/1-1471 od 03.04.2023. godine, objavljuje:

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva o davanju zakup poslovnih prostora i zemjišta putem javne aukcije, broj 04/1- 1470 od 03.04. 2023. godine i Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta putem javne aukcije, broj 04/1-1343 od 31.03. 2023. godine, na osnovu Izvještaja o procjeni vrijednosti zakupa nekretnina, broj 04/1- 1718 od 13.04. 2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne aukcije Hotelske grupe „Budvanska rivijera“a.d. Budva, imenovana Rješenjem izvršnog direktora, broj 04/1-1471 od 03.04.2023. godine, dana 25.04.2023. godine objavljuje:


STRUKTURA AKCIONARA

VLADA CRNE GORE - 3,376,939 akcija  - 41.6353 %

MKG PROPERTIES LTD - 2,109,83 akcija - 26.0127 %

REPUBLICKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OIGURANJA - 1,040,093 akcija -12.8236 %

TANDEXON LIMITED - 600,000 akcija - 7.3976 %

FIZIČKA LICA - 590,648 akcija - 7.2823 %

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
Javne evidencije
Upisnik Up1
Djelovodna knjiga
Spisak javnih funkcionera
Mijomir Pejović, predsjednik Odbora direktora
Sonja Kuljača, članica Odbora direktora
Jovan Gregović, izvršni direktor
Ivana Đurović, članica Odbora direktora
PUTNI NALOZI
SKUPŠTINA AKCIONARA

BEST DEALS AND OFFERS

Subscribe to our newsletter
By giving your consent you will start to receive our latest news and offers. For more on how we use your personal data, please read our Privacy policy.
© Hotel group Budvanska Rivijera. All rights reserved. Powered by Emarket1ng.NET.
TO TOP