Skip to main content
April 06, 2022

Održana XIV sjednica Odbora direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva

Odbor direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva (Društvo) na XIV sjednici, održanoj 06.04.2022. godine, donio je odluku o davanju saglasnosti na tekst Nacrta ugovora o regulisanju pravnih odnosa Društva i „Euromix Trade“ DOO u cilju rješavanja višegodišnjeg poslovnog odnosa.

Na sjednici su imenovani novi direktori Sektora finansijskog poslovanja i kontrolinga i Sektora razvoja i tehničkog održavanja i donijeta je odluka o odobrenju zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Teniskim klubom „Budva-Rivijera“ iz Budve, kojim će se unaprijediti sportska i turistička ponuda Društva.

Sve odluke Odbora direktora, kojeg čine predstavnici državnog kapitala i manjinski akcionari AIK banka i Tandexon limited, donijete su jednoglasno.

BEST DEALS AND OFFERS

Subscribe to our newsletter
By giving your consent you will start to receive our latest news and offers. For more on how we use your personal data, please read our Privacy policy.
© Hotel group Budvanska Rivijera. All rights reserved. Powered by Emarket1ng.NET.
TO TOP