Skip to main content
April 26, 2022

Održana 21. redovna sjednica Skupština akcionara Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva

21. redovna sjednica Skupštine akcionara Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva (Društvo) održana je danas, 26.04.2022. godine.

Odlukom Skupštine akcionara u novi Odbor direktora imenovani su Mijomir Pejović, Ivana Đurović i Sonja Kuljača, kao predstavnici državnog kapitala, Vladimir Sekulić, ispred AIK banke i Jovan Purar kao predstavnik Tandexon limited.

Akcionari su usvojili Godišnje finansijske iskaze i Izvještaj menadžmenta za 2021. godinu, Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu. Takođe, donijeli su odluku o pokriću gubitka Društva u poslovnoj 2021. godini i upoznali su se s Izvještajem revizora Društva za 2021. godinu.

Na današnjoj sjednici utvrđena je visina naknade članovima i predsjedniku Odbora direktora Društva i imenovan revizor Društva za 2022. godinu.

BEST DEALS AND OFFERS

Subscribe to our newsletter
By giving your consent you will start to receive our latest news and offers. For more on how we use your personal data, please read our Privacy policy.
© Hotel group Budvanska Rivijera. All rights reserved. Powered by Emarket1ng.NET.
TO TOP