Skip to main content
July 18, 2022

Odbor direktora odlučan u namjeri konačnog rješavanja poslovnog odnosa s Euromiksom

Odbor direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva (Društvo) na X sjednici dao je saglasnost da Društvo pokrene proceduru ustupanja potraživanja koje Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD ima prema “Euromix Trade” DOO Podgorica (Euromiks), a shodno zaključenom Ugovoru o kreditu i odredbama Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

Pokretanje procedure ustupanja potraživanja značajan je korak u rješavanju poslovnog odnosa s Euromiksom, čije jedanaestogodišnje trajanje opterećuje uspješno poslovanje Društva.

Na taj način, Odbor direktora pokazuje odlučnost u namjeri preduzimanja svih potrebnih pravnih radnji za zaštitu prava i interesa “Budvanske rivijere”.

Odbor direktora “Budvanske rivijere” čine predsjednik Mijomir Pejović, Ivana Đurović i Sonja Kuljača, kao predstavnici državnog kapitala, Vladimir Sekulić i Jovan Purar kao predstavnici MKG Properties.

BEST DEALS AND OFFERS

Subscribe to our newsletter
By giving your consent you will start to receive our latest news and offers. For more on how we use your personal data, please read our Privacy policy.
© Hotel group Budvanska Rivijera. All rights reserved. Powered by Emarket1ng.NET.
TO TOP