HG Budvanska rivijera | Održana 21. redovna sjednica Skupština akcionara Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva
COVID-19 INFO
+38233402456 [email protected]

BUDVANSKA RIVIJERA

Korporativne novosti

Korporativne novosti

Rezervišite svoj boravak Rezervišite

April 26, 2022

Održana 21. redovna sjednica Skupština akcionara Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva

21. redovna sjednica Skupštine akcionara Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva (Društvo) održana je danas, 26.04.2022. godine.
Blog

Odlukom Skupštine akcionara u novi Odbor direktora imenovani su Mijomir Pejović, Ivana Đurović i Sonja Kuljača, kao predstavnici državnog kapitala, Vladimir Sekulić, ispred AIK banke i Jovan Purar kao predstavnik Tandexon limited.

Akcionari su usvojili Godišnje finansijske iskaze i Izvještaj menadžmenta za 2021. godinu, Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu. Takođe, donijeli su odluku o pokriću gubitka Društva u poslovnoj 2021. godini i upoznali su se s Izvještajem revizora Društva za 2021. godinu.

Na današnjoj sjednici utvrđena je visina naknade članovima i predsjedniku Odbora direktora Društva i imenovan revizor Društva za 2022. godinu.

Najnoviji

Aug. 12, 2022

SPECIAL LATE SUMMER OFFER

July 22, 2022

HG Budvanska rivijera - uvijek pravi izbor

March 7, 2022

Gradska kafana Palas