HG Budvanska rivijera | Korporativne novosti
COVID-19 INFO
+38233402456 [email protected]

BUDVANSKA RIVIJERA

Korporativne novosti

Korporativne novosti

Rezervišite svoj boravak Rezervišite

July 18, 2022

Odbor direktora odlučan u namjeri konačnog rješavanja poslovnog odnosa s Euromiksom

Odbor direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva (Društvo) na X sjednici dao je saglasnost da Društvo pokrene proceduru ustupanja potraživanja koje Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD ima prema “Euromix Trade” DOO Podgorica (Euromiks), a shodno zaključenom Ugovoru o kreditu i odredbama Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

Najnovije