Provjeri raspoloživost
 
         
Kontakt      Rezerviši      Specijalna akcija      Galerija
.
 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 36, stav 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 35, stav 1. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-790/4  od 10.03.2020. godine, saziva se Osamnaesta  redovna

 

SKUPŠTINA AKCIONARA
HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« A.D. BUDVA

Za dan 14. (utorak) 04.2020. godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Palas« u Petrovcu.

DNEVNI RED

 • Predlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja Menadžmenta za 2019.godinu.
 • Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019.godinu.
 • Upoznavanje sa Izvještajem  revizora za 2019. godinu;
 • Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
 • Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
 • Predlog Odluke o imenovanju  revizora Društva za 2020.godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, osim tačke 5. koja se  donosi  kumulativnim glasanjem, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni  putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine  ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i Predloge odluka koje će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u Turističkom naselju »Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, od 16.03.2020.godine.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara  (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 9,30 do 10,30 časova  na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na  internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com/korporativne novosti, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara  mogu se dobiti na telefon  033/451-240 i 033/451- 311.

preuzeti poziv

ODBOR DIREKTOR

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Komisija za zakup poslovnih prostora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva, objavljuje

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Pozivaju se pravna i fizička lica da se prijave na javnu aukciju za izdavanje poslovnih prostora i zemljišta u sezoni 2019. godine, u hotelima: “Slovenska plaža”, “Aleksandar” i “Palas”.

Prije zvaničnog učešća, na osnovu prijave, zainteresovana lica mogu preuzeti kompletan materijal u vezi sa zakupom poslovnih prostora i zemljišta, u prostorijama Pravnog sektora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d., u roku od 3 dana od dana objavljivanja javnog poziva (odnosno do 11.04. 2019. godine), u vremenu od 11.00 do 14.00 časova.

Materijal sadrži: nazive poslovnih prostora, kvadraturu, vrijeme trajanja zakupa, početnu cijenu, kao i pravila o učešću na javnoj aukciji.

Materijal iz prethodnog stava se može pogledati i na sajtu Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d., www.hgbudvanskarivijera.com

Zainteresovanim licima materijal se može dostaviti i putem mejla. Prijava na javni poziv se podnosi pisanim putem, u roku od 5 radnih dana od dana od isteka roka za preuzimanje dokumentacije (od 11.04. do 16.04. 2019. godine), direktno na Arhivi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. ili putem pošte.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Javna aukcija će se održati dana 19.04. 2019. godine u hotelu “Mogren” u Budvi (restoran “Makarul”, na prvom spratu), u 10.00 časova.

Kontakt telefoni za sve informacije su: 033/451-311 i 068 866 035.
Mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PREUZETI DOKUMENTACIJU

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 36, stav 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 35, stav 1. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-1200/4  od 19.03.2019. godine, saziva se Sedamnaesta  redovna

SKUPŠTINA AKCIONARA
HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« A.D. BUDVA

Za dan 24. ( srijeda ) 04. 2019. godine godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Palas« u Petrovcu.

DNEVNI RED

 1. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja Menadžmenta za 2018.godinu;
 2. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018.godinu;
 3. Upoznavanje sa Izvještajem  revizora za 2018. godinu;
 4. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
 5. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
 6. Predlog Odluke o imenovanju  revizora Društva za 2019.godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, osim tačke 5. koja se  donosi  kumulativnim glasanjem, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni  putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine  ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i Predloge odluka koje će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u Turističkom naselju »Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, od 04.04.2019.godine.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara  (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 9,30 do 10,30 časova  na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na  internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com/korporativne novosti, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara  mogu se dobiti na telefon  033/451-240 i 033/451- 311.

ODBOR DIREKTORA

Strana 1 od 17

24-10-2019-palas-porodicni

24-10-2019-palas-romanticni

 

 

BUDVA WEATHER
Copyright © 2012 Hotelska grupa Budvanska rivijera.
Sva prava zadržana.
EV SSL